Dades del propietari del web:

 

RAÓ SOCIAL ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA
NIF G60111515
ADREÇA POSTAL C PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6 08020 BARCELONA(BARCELONA)
ADREÇA

ELECTRÒNICA

info@accucat.org
TELÈFONS 933142062
REGISTRE

MERCANTIL

  Protecció de dades

 De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA, amb NIF G60111515 i domicili social situat a C PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6 08020 BARCELONA(BARCELONA), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA té previst portar a terme:

 

TRACTAMENTS EFECTUATS
 

 

 

Gestió de la pàgina web

 

Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: no es preveuen

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Formulari web

 

Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

Newsletters

 

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per dur a terme la tramesa corresponent a la newsletter a la qual us heu subscrit

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

 

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Accions comercials

 

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

Us informem, així mateix, que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos per escrit a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA informa els usuaris que

poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.

 

 

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 

 

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA es compromet a adoptar les

mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Learn how we helped 100 top brands gain success